Produkty bankowe dla osób fiz. w B.H. w Warszawie na przykładzie kredytów

magisterska, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie

Zagadnienia wstępne:
Wstęp
Cel pracy
Metody badań i źródła informacji
Układ pracy

Rozdział 1
Charakterystyka Banku Handlowego w Warszawie na tle rozwoju Bankowości w Polsce
1. Rozwój bankowości w Polsce
1.1Początki systemu bankowego w Polsce
1.2Przemiany ustrojowe systemu bankowego w Polsce przed 1989 r.
1.3Ewolucja systemu bankowego po1989r.
1.4Współczesny polski system bankowy
2.Geneza i etapy rozwoju Banku Handlowego w Warszawie
3.Kapitał i struktura organizacyjna Banku Handlowego w Warszawie
4.Główne kierunki działalności Banku Handlowego w Warszawie
Rozdział 2
Istota kredytów jako produktów bankowych
1.Istota i funkcje kredytów
2.Ocena zdolności kredytowej
2.1Ogólna charakterystyka zdolności kredytowej
2.2Analiza jakościowa przedsiębiorstwa
2.3Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
3.System zabezpieczeń kredytów
3.1Funkcje i rodzaje zabezpieczeń kredytowych
3.2Formy zabezpieczenia kredytów
Rozdział 3
Charakterystyka wybranych kredytów dla osób fizycznych w Banku Handlowym w Warszawie
1.Procedury kredytowe przy udzielaniu kredytów dla osób fizycznych
1.1Dokumentacja kredytowa
1.2Ryzyko kredytowe
2.Umowa kredytowa
2.1Definicja i elementy umowy kredytowej
2.2Strony umowy kredytowej i zabezpieczenie kredytu
2.3Inne rodzaje kredytów oferowanych przez bank Handlowy w Warszawie
3.Spłata kredytu
3.1Warunki i plan spłaty kredytu
3.2Postępowanie banku w razie niespłacenia kredytu
4.Oprocentowanie kredytów
5.Prowizje i opłaty
Rozdział 4
Konkurencja na rynku produktów bankowych
1.Mechanizm konkurencji rynkowej
1.1Istota i składniki konkurencyjności
1.2Koncepcja konkurencyjności Michaela Portera
2.Analiza pozycji konkurencyjnej Banku Handlowego w Warszawie
2.1Pozycja konkurencyjna Banku Handlowego i udział w rynku
2.2Słabe i mocne strony wpływające na pozycję konkurencyjną Banku Handlowego w Warszawie
2.3Analiza pozycji cenowej Banku Handlowego w Warszawie w wybranych produktach
3.Strategia dla Banku Handlowego w Warszawie na lata 2002-2004

Wnioski i uogólnienia
Literatura
Aneks

image_pdf