Produkt firmy Avon i jego wpływ na zachowanie konsumenta w procesie zakupu

Praca licencjacka – 117 stron / PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KALISZU
W ramach pracy przeprowadzono badania ankietowe wśród klientek firmy Avon

Wstęp

1.Wpływ produktu na zachowanie konsumenta
1.1.Proces podejmowania decyzji zakupu 5
1.2.Charakterystyka produktu – pojęcie i trzy poziomy produktu 14
1.3.Atrybuty produktu mające wpływ na postępowanie nabywców 16
1.3.1.Jakość 16
1.3.2 Marka 19
1.3.3.Opakowanie 22
1.3.4.Nowe produkty 27
1.3.5.Asortyment wyrobów 32
1.3.6.Gwarancja na produkt 34

2.Prezentacja firmy Avon 35
2.1.Historia i zakres działalności firmy Avon 35
2.1.1.Avon na świecie 35
2.1.2.Avon w Polsce 38
2.2.Struktura terenowa Avon 42
2.3.Zasady współpracy pomiędzy firmą Avon a konsultantkami 45
2.3.1.Podstawy prawne współpracy 45
2.3.2.Elementy motywacyjne stosowane przez Avon 47
2.4.Środki aktywizacji sprzedaży 51
2.4.1.Systemy szkoleniowe 51
2.4.2.Centra Obsługi Konsultantek 53
2.5.Charakterystyka produktów Avonu 56
2.5.1.Struktura asortymentowa 56
2.5.2.Gwarancja jakości firmy Avon 62

3.Wpływ cech produktu na konsumenta – badanie marketingowe 64
3.1.Cel, przedmiot, zakres badań i metody badawcze 64
3.2.Charakterystyka populacji badanej 66
3.3.Kodowanie i analiza danych uzyskanych z pomiaru ankietowego 69

Wnioski 100
Bibliografia 102
Wykaz czasopism 103
Wykaz stron internetowych 104
Wykaz załączników 105
Spis tabel 106
Spis rysunków 108
Spis wykresów 109

image_pdf