Problem tożsamości bohatera o rodowodzie żydowskim w świetle wspomnień i relacji

magisterska Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp 4
ROZDZIAŁ I 8
Zagłada i tożsamość- Zarys problemu badawczego 8
1.1 Holocaust 8
1.2 Tożsamość- definicja, krótki zarys problemu 16
ROZDZIAŁ II 21
Anatomia przybranej tożsamości 21
2.1 Definicja Żyda 21
2.2 Czynniki, które miały wpływ na podjęcie decyzji o zmianie 24
tożsamości 24
2.3 Wygląd, znajomość języka polskiego, sposób zachowania 27
po aryjskiej stronie 27
2.4 Znajomość religii i obyczajowości 34
2.5 Cechy i umiejętności przydatne do egzystencji na 36
aryjskich papierach 36
Rozdział III 39
Być aktorem w czasie wojny. Doświadczenie interpretacja z perspektywy ocalałych 39
3.1 Odgrywanie roli 39
3.2 Dylematy moralne związane z przybraniem nowej tożsamości 42
3.3 Po holocauście. Gdzie żyć i kim być? 49
Rozdział IV 54
Późniejsze losy powojennych wyborów 54
tożsamościowych. Zmiany w sposobie myślenia 54
o sobie w miarę upływu lat. Refleksja o własnej 54
tożsamości 54
Bibliografia 67

image_pdf