Prawo prasowe

106 stron, 64 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Zastosowanie art. 54b Prawo prasowe    3
1.1. Zakres przedmiotowy art. 54b Prawo prasowe    3
1.2. Zakres podmiotowy art. 54b Prawa prasowego    13

Rozdział II. Dobra osobiste    30
1. Pojęcie    30
2.Konstrukcja prawna- prawo podmiotowe.    34
3. Inne gałęzie prawa    37
4. Otwarty katalog dóbr osobistych    43
5. Ewentualna kolizja wartości    49
6. Dobra osobiste osób prawnych    52

Rozdział III. Przesłanki ochrony    55
1. Zagrożenie i naruszenie dóbr osobistych.    55
1.1.    Teoria subiektywna    56
1.2. Teoria obiektywna    58
1.3. Orzecznictwo w zakresie naruszenia dóbr    59
2. Bezprawność    63
3. Naruszenie bezprawności    65

Rozdział IV. Naruszenie dóbr osobistych w środkach społecznego przekazu i prasie drukowanej.    70
1. Naruszenie dóbr osobistych w reklamie.    70
2. Naruszenie dóbr osobistych w filmach.    75
3. Naruszenie dóbr osobistych w Internecie    78
3.1. World Wide Web    79
3.2. E-mail i Usenet    82
3.3 Sniffing    86

Rozdział V. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych    88
1. Niemajątkowe środki ochrony    89
2. Niemajątkowe środki ochrony    92
3. Odpowiedzialność providera    96

Zakończenie    103
Bibliografia    104

image_pdf