Prasa codzienna i czasopisma po 1989 roku

62 strony, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Historia rozwoju prasy w Polsce
1. Początki prasy na ziemiach polskich
2. Prasa i jej rozwój do okresu dwudziestolecia międzywojennego
3. Okres II wojny światowej – rola i funkcjonowanie prasy
4. Prasa w latach 1944 – 1989

Rozdział II.
Podstawowe pojęcia dotyczące rynku prasowego
1. Naukowe i potoczne znaczenie prasy
2. System ustrojowo – polityczny a system prasowy
3. Wyznaczniki rynku prasowego
4. Ustawa z roku 1984 jako podstawa prawna  funkcjonowania rynku prasowego

Rozdział III.
Czasopisma –  problematyka i funkcje w okresie transformacji
1. Pojęcie czasopisma
2. Czasopisma i ich podział z uwzględnieniem częstotliwości, zasięgu oraz odbiorców
3. Perspektywy rozwoju rynku czasopism

Rozdział IV.
Prasa codzienna po roku 1989
1. Determinanty powstawania prasy codziennej
2. Rola i zasięg prasy codziennej
3. Komercjalizacja w prasie codziennej

Zakończenie
Bibliografia
image_pdf