Pozycja przedsiębiorstwa X na rynku materiałów budowlanych

103 strony, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.
System budownictwa i rynku budowlanego    4
1.1. Istota i klasyfikacja budownictwa i struktury rynku budowlanego    4
1.2. Makroekonomiczne i systemowe uwarunkowania budownictwa    8
1.3. Stabilność systemu budowlanego    17
1.4. Budownictwo i rynek materiałów budowlanych na tle gospodarki narodowej    24

Rozdział II.
Trendy w budownictwie i na rynku materiałów budowlanych    29
2.1. Popyt i podaż budowlana    29
2.2. Efektywność działalności w budownictwie    35
2.3. Zmiany w mechanizmach zarządzania budownictwem    40
2.4. Organizacja krajowych kanałów dystrybucji materiałów budowlanych    47

Rozdział III.
Obroty zagraniczne Polski usługami budowlanymi    55
3.1. Wielkość i struktura eksportu usług budowlanych    55
3.2. Wielkość i struktura importu usług budowlanych    60
3.3. Bariery ograniczające eksport i import usług budowlanych    68
3.4. Bilans obrotów zagranicznych usługami budowlanymi    72

Rozdział IV.
Pozycja przedsiębiorstwa X na rynku materiałów budowlanych    77
4.1. Rys historyczny koncernu X    77
4.2. Misja i zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa    80
4.3. Asortyment produktów i technologia wykonania oraz ocena jakościowa    84
4.4. Pozycja konkurencyjna koncernu na rynku polskim    88

Zakończenie    95
Bibliografia    97
Spis rysunków    101
Spis tabel    102

image_pdf