Polityka informacyjna rządu

123 strony, 84 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Pojęcie klęski żywiołowej    7
1.1. Definicje pojęcia    7
1.2. Sytuacje kryzysowe – decydowanie polityczne    13
1.3. Katastrofy jako przyczyny powstawania sytuacji kryzysowej    21
1.4. Zarządzanie kryzysem    24
1.5. Rząd a kryzys    26

Rozdział II. Istota i funkcje polityki informacyjnej rządu    29
2.1. Definicja pojęcia    29
2.2. Struktury Rządowe odpowiedzialne za politykę informacyjną    29
2.3. Zasady prawidłowego przekazu informacji    32
2.4. Komunikacja – jej zasady i kanały    37
2.5. Media w polityce informacyjnej rządu    47
2.5.1. Kreowanie wizerunku Rządu w mediach    50
2.5.2. Bezpośrednie kontakty z mediami    54
2.5.3. Kryzys – media – Rząd    58

Rozdział III. Strategia Rządu wobec klęski powodzi    62
3.1. Powołanie Sztabu kryzysowego    62
3.2. Zmiany w Ustawie Budżetowej    73
3.3. Plan pomocy poszkodowanym oraz odbudowy zniszczonych terenów    77
3.3.1. Akty prawne przyjęte w celu pomocy poszkodowanym    78
3.3.2. Ocena stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego po powodzi w 1997 roku    82

Rozdział IV. Kryzys powodziowy w mediach    97
4.1. Telewizja    97
4.2. Radio    103
4.3. Prasa    106

Zakończenie    112
Bibliografia    119

image_pdf