Plany zarządzania nieruchomościami

wykonam, nauczę sporządzać plan zarządzania nieruchomością, profesjonalnie, tanio dla wspólnot mieszkaniowych i innych osób

Przykładowy plan zarządzania nieruchomością:

I Wstęp

Cele opracowania planu i oczekiwania właściciela;

II Podstawowe informacje o nieruchomości

 1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia);
 2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego;
 3. Lokalizacja szczegółowa;
 4. Opis i stan techniczny budynków i budowli;
 5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne);
 6. Zawartość dokumentacji technicznej;
 7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości;
 8. Określenie potrzeb remontowych;
 9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością;
 10. Podsumowanie i wnioski;

III.  Analiza rynku nieruchomości

 1. Określenie zasięgu rynku;
 2. Klienci – potrzeby preferencje upodobania;
 1. Konkurencyjne nieruchomości;
 2. Analiza porównawcza nieruchomości;

IV Bieżąca analiza finansowa

 1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łączonych;
 2. Określenie wartości nieruchomości;
 3. Potencjalne źródła finansowania;
 4. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów;
 1. Podsumowanie i wnioski;

V. Analiza strategiczna

 1. Mocne i słabe strony nieruchomości;
 1. Określenie wariantów postępowania;

VI. Ocena wariantów postępowania

 1. Skutki wdrażania poszczególnych planów;
 1. Wskazanie wariantu optymalnego;

VII Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń

VIII. Podsumowanie planu i wnioski końcowe

image_pdf