Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja w banku na przykładzie PKO BP S.A

LICENCJACKA,WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI IM. B. JAŃSKIEGO W ŁOMŻY

Spis Treści: str.
Wstęp…………………………………………………………………………………………………………………………2
I Planowanie zatrudnienia…………………………………………………………………………………………..4
1.1. Pojęcie i funkcje planowania zatrudnienia…………………………………………………………………4
1.2. Etapy planowania zatrudnienia………………………………………………………………………………..5
1.3. Optymalizacja struktury zatrudnienia……………………………………………………………………….8
1.4. Leasing pracowników……………………………………………………………………………………………9
II Rekrutacja pracowników………………………………………………………………………………………12
2.1 Pojęcie, formy i etapy rekrutacji pracowników………………………………………………………..13
2.2 Źródła rekrutacji…………………………………………………………………………………………………..17
2.3 Wykorzystanie rynku wewnętrznego………………………………………………………………………19
2.4 Formy doboru zewnętrznego………………………………………………………………………………….21
2.5 Inne formy rekrutacji zewnętrznej………………………………………………………………………….27
III. Selekcja pracowników………………………………………………………………………………………..29
3.1. Pojęcie selekcji…………………………………………………………………………………………………….29
3.2. Etapy selekcji………………………………………………………………………………………………………30
3.2.1. Zapoznanie z ofertami pisemnymi kandydatów…………………………………………………….31
3.2.2. Wstępna rozmowa z kandydatem………………………………………………………………………..33
3.2.3. Testy………………………………………………………………………………………………………………..34
3.2.4. Referencje………………………………………………………………………………………………………..39
3.2.5. Ostateczna rozmowa kwalifikacyjna…………………………………………………………………….39
3.2.6. Podjęcie decyzji o przyjęciu lub o odrzuceniu kandydata……………………………………….44
3.2.7. Badania lekarskie………………………………………………………………………………………………45
3.2.8.Zatrudnienie kandydata……………………………………………………………………………………….45
IV. Planowanie zatrudnienia i dobór w PKO BP S.A. w Łomży………………………………….46
4.1. Historia Banku PKO BP w Łomży…………………………………………………………………………46
4.2. Struktura organizacyjna banku……………………………………………………………………………….50
4.3. Podstawowe funkcje banku……………………………………………………………………………………51
4.4. Planowanie zatrudnienia……………………………………………………………………………………….52
4.5. Dobór pracowników……………………………………………………………………………………………..54
4.5.1. Rekrutacja………………………………………………………………………………………………………..55
4.5.2. Selekcja……………………………………………………………………………………………………………57
4.6. Zakończenie……………………………………………………………………………………………………….60
Bibliografia………………………………………………………………………………………………………………62
Aneks.

image_pdf
Kategorie ZZL