Planowanie, rekrutacja i selekcja pracowników w firmie

Praca magisterska (76 stron)

WSTĘP
ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości z zarządzania zasobami ludzkimi.
1. Rekrutacja i selekcja pracowników jako najważniejsze czynności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi.
2. Planowanie personelu
2.1 Strategie pozyskiwania pracowników
2.2 Szkolenia i doskonalenie pracowników
3. Polityka płacowa.
ROZDZIAŁ II Rekrutacja pracowników.
1. Rodzaje naboru.
1.1 Rekrutacja zewnętrzna
1.2 Rekrutacja wewnętrzna.
2. Metody poszukiwania pracowników.
2.1 Ogłoszenia prasowe.
2.2 Uczelnie
2.3 Dnie otwarte w firmach.
2.4 Internet
ROZDZIAŁ III Selekcja kandydatów na pracowników w firmie X
1. Wstępna selekcja ofert
2. Rozmowa wstępna
3. Sprawdzanie informacji o kandydacie
4. Testy i inne badania
5. Decydująca rozmowa kwalifikacyjna
6. Ostateczny wybór kandydata
7. Internet w procesie rekrutacji
ROZDZIAŁ IV Najnowsze światowe metody w selekcji i rekrutacji pracowników.
1. Najnowsze metody rekrutacji i selekcji.
2. Weryfikacja użyteczności procedur doboru zawodowego
ZAKOŃCZENIE
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks – Ankieta

image_pdf
Kategorie ZZL