Plan zarządzania nieruchomością mieszkaniową

Praca liczy 36 stron, dotyczy nieruchomości w Krakowie.

1. Wstęp
2. Podstawowe informacje o nieruchomości
2.1. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością
2.2. Stan prawny nieruchomości i status właściciela
2.3. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
2.4. Lokalizacja szczegółowa
2.5. Opis i stan techniczny budynku
2.6. Charakterystyka nieruchomości
2.7. Zawartość dokumentacji technicznej (miejsce jej przechowywania)
2.8. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
2.9. Określenie potrzeb remontowych
2.10. Obecny sposób zarządzania nieruchomością
2.11. Podsumowanie i wnioski
3. Analiza rynku nieruchomości
3.1. Określenie zasięgu rynku
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania
3.3. Konkurencyjne nieruchomości
3.4. Analiza porównywanych nieruchomości
3.5. Podsumowanie i wnioski
4. Bieżąca analiza finansowa
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych
4.2. Określenie wartości nieruchomości
4.3. Potencjalne źródła finansowania
4.4. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów
4.5. Podsumowanie i wnioski
5. Analiza strategiczna
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości
5.2. Określenie wariantów postępowania
6. Ocena wariantów postępowania
6.1. Skutki wdrażania poszczególnych planów
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego
7. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń
8. Podsumowanie planu i wnioski końcowe

image_pdf