Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługowa w Gdyni

Typowy plan zarządzania nieruchomością. Objętości – 41 stron.

1. WSTĘP 2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 3

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 5
2.3. Lokalizacja szczegółowa 7
2.4. Opis i stan techniczny budynku i budowli 10
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 15
2.6. Zwartość dokumentacji 17
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 17
2.8. Określenie potrzeb remontowych 18
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 19
10. Podsumowanie i wnioski 20

3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22
3.1. Określenie zasięgu rynku 22
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 25
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 26
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 28
3.5. Podsumowanie i wnioski 31

4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 33
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 33
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 35
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany 35
4.4. Podsumowanie i wnioski 37

5. ANALIZA STRATEGICZNA 39
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 39
5.2. Określenie wariantów postępowania 40

image_pdf