Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługową położoną w Łodzi

typowy plan zarządzania nieruchomością

SPIS TREŚCI 1

1. WSTĘP 2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami 4

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 6
2.2. Lokalizacja ogólna 8
2.3. Lokalizacja szczegółowa 9
2.4. Opis i stan techniczny budynku 10
2.5. Charakterystyka nieruchomości 12
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
2.8. Określenie potrzeb remontowych. 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski. 16

III. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 18
3.1. Ogólna charakterystyka rynku lokalnego 18
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 20
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Podsumowanie i wnioski 23

IV . BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 24
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 27
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany 27
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 28
4.5. Podsumowanie i wnioski 29

V. ANALIZA STRATEGICZNA 31
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 31
5.2. Określenie wariantów postępowania 31

VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 35
6.1. Analiza wariantów postępowania 35
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego. 40

VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 42