Plan zarządzania nieruchomością mieszkalno-usługową położoną w Łodzi

typowy plan zarządzania nieruchomością

SPIS TREŚCI 1

1. WSTĘP 2
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 2
1.2. Podstawy prawne procesu zarządzania nieruchomościami 4

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 6
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 6
2.2. Lokalizacja ogólna 8
2.3. Lokalizacja szczegółowa 9
2.4. Opis i stan techniczny budynku 10
2.5. Charakterystyka nieruchomości 12
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej 13
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 14
2.8. Określenie potrzeb remontowych. 14
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
2.10. Podsumowanie i wnioski. 16

III. ANALIZA LOKALNEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI. 18
3.1. Ogólna charakterystyka rynku lokalnego 18
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 20
3.3. Konkurencyjne nieruchomości 21
3.4. Podsumowanie i wnioski 23

IV . BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości 24
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów 27
4.3. Określenie wartości nieruchomości i możliwości jej zmiany 27
4.4. Ustalenie stopy dyskonta 28
4.5. Podsumowanie i wnioski 29

V. ANALIZA STRATEGICZNA 31
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 31
5.2. Określenie wariantów postępowania 31

VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 35
6.1. Analiza wariantów postępowania 35
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego. 40

VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU 42

image_pdf