Plan zarządzania nieruchomością mieszkalną położoną w Łodzi

typowy plan zarządzania wspólnotą mieszkaniową

1. WSTĘP 3
1.1. Cele i oczekiwania właściciela 3
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością 4

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI 5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 5
2.2. Lokalizacja ogólna 5
2.3. Lokalizacja szczegółowa 6
2.4. Opis i stan techniczny budynku 7
2.5. Charakterystyka nieruchomości – dane techniczne i funkcjonalne 9
2.6. Zwartość dokumentacji 12
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości. 12
2.8. Określenie potrzeb remontowych 13
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 15
10. Podsumowanie i wnioski 16

3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI 17
3.1. Określenie zasięgu rynku 17
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania 18
3.3. Nieruchomości konkurencyjne 20
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości 21
3.5. Podsumowanie i wnioski 22

4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA 24
4.1. Wpływy i koszty 24
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów i zmniejszenia kosztów 25
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym 26
4.4. Podsumowanie i wnioski 26

5. ANALIZA STRATEGICZNA 27
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości 27
5.2. Określenie wariantów postępowania 28

6. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA 30
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów. 30
2. Wskazanie wariantu optymalnego 35

7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 38
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE 39

image_pdf