Plan zarządzania nieruchomością komercyjną

Plan zarządzania nieruchomością położoną w Warszawie, liczy 55 stron.

1. Wstęp
2. Podstawowe informacje o nieruchomości
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia)
2.2. Lokalizacja ogólna – przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
2.3. Lokalizacja szczegółowa
2.4. Opis i stan techniczny budynków i budowli
2.5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i formalne)
2.6. Zawartość dokumentacji technicznej
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
2.8. Obecny sposób zarządzania nieruchomością
2.9. Podsumowanie i wnioski
3. Analiza rynku nieruchomości
3.1. Określenie zasięgu rynku
3.2. Klienci- potrzeby, preferencje i upodobania
3.3. Konkurencyjne nieruchomości
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości
3.5. Podsumowanie i wnioski
4. Bieżąca analiza finansowa
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów
4.3. Potencjalne źródło finansowania
4.4. Określenie wartości nieruchomości
4.5. Podsumowanie i wnioski
5. Analiza strategiczna
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości
5.2. Określenie wariantów postępowania
6. Ocena wariantów postępowania
6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego
7. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń
Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia

image_pdf