Plan zarządzania nieruchomością komercyjną

58 stron, 15 pozycji w bibliografii, nieruchomość w Warszawie

I. Wstęp    3
1.1. Cel opracowania    4

II. Podstawowe informacje o nieruchomości    5
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela (przedmiot, podmiot i obciążenia)    5
2.2. Lokalizacja ogólna    7
2.3. Lokalizacja szczegółowa    7
2.4. Opis i stan techniczny nieruchomości    8
2.5. Zawartość dokumentacji technicznej    14
2.6. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości    15
2.7. Obecny sposób zarządzania nieruchomością    16
2.8. Podsumowanie i wnioski    17

III. Analiza rynku nieruchomości    18
3.1. Określenie zasięgu rynku    18
3.2. Klienci – potrzeby, preferencje i upodobania    20
3.3. Konkurencyjne nieruchomości    24
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości    25
3.5. Podsumowanie i wnioski    27

IV. Bieżąca analiza finansowa    28
4.1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości łącznych    28
4.2. Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów    30
4.3. Potencjalne źródło finansowania    31
4.4. Określenie wartości nieruchomości    31
4.5. Podsumowanie i wnioski    38

V. Analiza strategiczna    39
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości    39
5.2. Określenie wariantów postępowania    42

VI. Ocena wariantów postępowania    44
6.1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów    44
6.2. Wskazanie wariantu optymalnego    46

VII. Plan realizacji wskazanego wariantu z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń    52

Podsumowanie i wnioski końcowe    54

Bibliografia    56
Spis tabel    58

image_pdf