Plan zarządzania nieruchomością komercyjną

31 stron, sama praktyka

I. WSTĘP
1. Cel opracowania planu i oczekiwania właściciela 3

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela 3
2. Lokalizacja ogólna – oznaczenie w planie  zagospodarowania przestrzennego 5
3. Lokalizacja szczegółowa 5
4. Opis i stan techniczny budynku 6
5. Charakterystyka nieruchomości (dane techniczne i funkcjonalne) 7
6. Zawartość dokumentacji technicznej 8
7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości 9
8. Określenie potrzeb remontowych 10
9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością 11
10. Posumowanie i wnioski 12

III. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Określenie zasięgu rynku 12
2. Klienci-potrzeby, preferencje i upodobania 13
3. Konkurencyjne nieruchomości 13
4.Analiza porównywalnych nieruchomości 14
5. Posumowanie i wnioski 15

IV. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
1. Przychody i koszty – specyfikacja poszczególnych pozycji
i wartości łącznych 16
2.Możliwości zwiększenia przychodów oraz zmniejszenia kosztów 19
3. Potencjalne źródła finansowania 19
4. Określenie wartości nieruchomości 20
5. Podsumowanie i wnioski 21

 V. ANALIZA STRATEGICZNA
1. Mocne i słabe strony nieruchomości 22
2. Określenie wariantów postępowania 22

VI. OCENA WARIANTÓW POSTĘPOWANIA
1. Skutki wdrożenia poszczególnych wariantów 24
2. Wskazanie wariantu optymalnego 24

VII. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ 25

VIII. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 27

image_pdf