Plan marketingowy hotelu

Praca licencjacka, Wyższa Szkoła Zarządzania

SPIS TREŚCI

Wstęp 3

1. PRZEDMIOT I ZAKRES PLANU MARKETINGOWEGO 4
1.1. Definicja i istota planu marketingowego 4
1.2. Planowanie marketingowe. 7
1.3. Różnica pomiędzy planem marketingowym a planem działalności firmy. 10

2. STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO 16
2.1. Etapy przygotowania planu marketingowego. 16
2.1.1. Struktura różnych rodzajów planu. 19
2.2. Potrzeby badań marketingowych 21
2.2.1. Metody zdobywania danych do badań rynku 24
2.2.2. Rodzaje danych 29
2.2.3. Planowanie badań marketingowych 30
2.3. Segmentacja rynku 32
2.4. Przedstawienie danych 35
2.5. Założenia 35
2.6. Sprzedaż 36
2.6.1. Główne obszary sprzedaży 37
2.7. Analiza SWOT 40
2.8. Kluczowe produkty 43
2.9. Cele marketingowe 47
2.10. Analiza produktu 48
2.11. Ustalenie przyszłej sprzedaży 49
2.12. Prezentacja celów 52
2.13. Rodzaje strategii i ich opracowanie 54
2.14. Plany cząstkowe. Plan dystrybucji. Plan reklamy i promocji 58
2.15. Główne rodzaje produktów 63
2.16. Podejście do wybranych rynków 70
2.17. Proces opracowania budżetu 71
2.17.1. Budżet i koszty w planie marketingowym 72

3. PISANIE I PRZEDSTAWIENIE PLANU MARKETINGOWEGO 73
3.1. Spis treści 73
3.2. Wprowadzenia 73
3.3. Streszczenie 74
3.4. Analiza sytuacji 83
3.5. Cele marketingowe 87
3.6. Strategie marketingowe 87
3.7. Promocja sprzedaży 90
3.8. Budżet 91
3.9. Kontrola 93
3.10. Techniki ulepszenia planu 94
3.11. Prezentacja planu 94
4. Zakończenie 95
Bibliografia 97

image_pdf