Plagi XXI wieku: anoreksja, bulimia i otyłość

68 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ANOREKSJA, BULIMIA I OTYŁOŚĆ, JAKO PLAGI XXI WIEKU 4
1.1. Istota zaburzeń odżywiania 4
1.2. Jedzenie jako uzależnienie 6
1.3. Uwarunkowania zaburzeń odżywiania 9
1.4. Świadomość społeczna dotycząca racjonalnego odżywiania się 12
1.5. Statystyki zachorowań i metody leczenia 15

ROZDZIAŁ II. ANOREKSJA 20
2.1. Anoreksja i jej korzenie 20
2.2. Anoreksja jako uzależnienie 23
2.3. Objawy towarzyszące anoreksji 24
2.4. Konsekwencje psychologiczne anoreksji 27

ROZDZIAŁ III. BULIMIA 30
3.1. Opis symptomów i definicja bulimii 30
3.2. Bulimia jako nałóg 34
3.3. Problemy towarzyszące bulimii 39
3.4. Wpływ na psychikę 44

ROZDZIAŁ IV. OTYŁOŚĆ 48
4.1. Charakterystyka otyłości i jej objawy 48
4.2. Wewnętrzny przymus jedzenia jako źródło otyłości 51
4.3. Problemy towarzyszące otyłości 53
4.4. Skutki otyłości i jej wpływ na psychikę 59

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 68

image_pdf