Płacowe środki motywacji pracowników

Praca dyplomowa o objętości 118 stron, 89 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Teoretyczne aspekty motywowania
1.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
1.2. Zakres zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Istota motywacji i jej rodzaje
1.4. System motywacyjny i jego struktura
1.5. Teorie motywacji
1.6. Narzędzia systemu motywacji

Rozdział II. Płace jako instrument ekonomicznego oddziaływania motywacyjnego
2.1. Płace a wynagrodzenia – zasady kształtowania
2.2. Funkcje wynagrodzeń
2.3. Formy płac
2.4. Funkcjonowanie premii

Rozdział III. Charakterystyka ekonomicznych motywatorów w Firmie „X” w latach 2011-2015
3.1. Ogólny zarys firmy
3.2. System i formy wynagrodzeń stosowane w zakładzie
3.3. Wysokość i dynamika wynagrodzeń
3.4. Fundusz i struktura płac

Rozdział IV Ocena motywacyjnej roli wynagrodzeń w Firmie „X” na podstawie badań ankietowych

Zakończenie
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników
Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL