Personel jako element marketingu w firmie Polkomtel

116 stron, 46 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ 1. MARKETING W DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ    5
1. Charakterystyka marketingu usług    5
2. Personel w działalności handlowej    19
3. Strategiczne znaczenie zarządzania personelem    27
3.1. Podstawy strategicznego zarządzania personelem    27
3.2. Związek marketingu z gospodarowaniem kadrami w firmie    38

ROZDZIAŁ 2. GŁÓWNE ZADANIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM    46
1. Pozyskiwanie i selekcja kadr    46
2. Doskonalenie i rozwój personelu    58
3. Ocena pracowników    66
4. Wynagradzanie    77

ROZDZIAŁ 3. POLITYKA PERSONALNA NA PRZYKŁADZIE FIRMY POLKOMTEL    82
1. Ogólna charakterystyka firmy jako firmy handlowej    82
2. Polityka personalna w firmie    93
3. Ocena stosowanej polityki personalnej od strony marketingowej    103
4. Wnioski końcowe    107

ZAKOŃCZENIE    110
BIBLIOGRAFIA    112
SPIS TABEL    115
SPIS RYSUNKÓW    116

image_pdf