Outsourcing jako nowoczesna metoda zarządzania w firmie usługowej

67 stron, 38 pozycji w bibliografii

Wstęp

I. Ewolucja Teorii Zarządzania
1. Szkoły zarządzania do lat osiemdziesiątych
2. Popularne teorie zarządzania lat osiemdziesiątych
3. Rewolucje w zarządzaniu – Peter Drucker
4. Tendencje w zarządzaniu na przełomie XX i XXI wieku

II. Outsourcing Jako Metoda Zarządzania Firmą Usługową

1. Pojęcie outsourcingu (rodzaje)
2. Istota zarządzania outsourcingowego
3. Cele outsourcingu (taktyka i tryb)
4. Korzyści i dziedziny zastosowania outsourcingu
4.1. Zmniejszenie kosztów
4.2. Nowa koncepcja usług
4.3. Znaczenie zaopatrzenia
5. Umowy outsourcingowe

III.  Charakterystyka Rynkowa Firmy Usługowej

1. Opis firmy, zajmowane miejsce na rynku
2. Oferta świadczonych usług
2.1. Sprzęt kopiarkowy
2.2. Telekomunikacja
2.3. Komputery
3.   Usługi świadczone na rzecz firmy „X”

IV. Obszary Zastosowanego Outsourcingu

1. Zastosowane metody
2. Podpisanie umów o świadczeniu swych usług
3. Wykorzystane obszary

V. Analiza Przedsiębiorstwa

1. Analiza finansowa
2. Rachunek zysków i strat
3. Bilans majątkowy

VI. Podsumowanie

1. Ocena proponowanej metody zarządzania (wady i zalety)
2. Wnioski
3. Inne metody – krótka charakterystyka

VII. Bibliografia

image_pdf
Kategorie ZZL