Outsourcing jako forma restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie

praca magisterska na 113 stron

Wstęp    3

Rozdział I. Pojęcie outsourcingu i restrukturyzacji    5
1.1.    Istota i przyczyny restrukturyzacji    5
1.2.    Cele restrukturyzacji    8
1.3.    Typy restrukturyzacji    8
1.4.    Obszary zmian restrukturyzacji    11
1.5.    Szanse wynikające z restrukturyzacji    12
1.6.    Bariery procesów restrukturyzacyjnych    14
1.7.    Pojęcie i istota outsourcingu    19
1.8.    Znaczenie i perspektywy rozwoju outsourcingu    26

Rozdział II. Outsourcing i restrukturyzacja zasobów ludzkich przedsiębiorstwa    33
2.1. Outsourcing poszczególnych elementów funkcji personalnej    33
2.1.1.    Rekrutacja pracowników    35
2.1.2.    Leasing pracowników    41
2.1.3.    Przemieszczenia pracowników    46
2.2.    Zarządzanie outsourcingiem funkcji personalnej    51
2.3.    Zarządzanie relacjami z firmą outsourcingową    54

Rozdział III Etapy procesu restrukturyzacji zatrudnienia za pomocą outsourcingu    60
3.1.    Badanie i planowanie potrzeb outsourcingowych przedsiębiorstwa    60
3.2.    Przygotowanie zapytania ofertowego i analiza firm outsourcingowych    63
3.3.    Informowanie pracowników przedsiębiorstwa o outsourcingu    66
3.4. Wdrożenie procedur outsourcingu    67
3.5. Ocena i pomiar efektów wdrożenia outsourcingu    68

Rozdział IV. Zarządzanie restrukturyzacją zatrudnienia przez outsourcing pracowników w placówkach służby zdrowia    69
4.1. Nieoptymalne zatrudnienie w oddziałach szpitalnych jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w Szpitalu nr 2 w X    73
4.1.1. Nieoptymalne zatrudnienie w oddziałach szpitalnych    77
4.1.2. Nieoptymalne zatrudnienie w laboratorium z bakteriologią i radiologii    78
4.1.3. Nieoptymalne zatrudnienie w aptece i sterylizatorni    79
4.1.4. Nieoptymalna organizacja funkcji sprzątania w zakładzie    80
4.2. Restrukturyzacja zatrudnienia w zakładzie    81
4.2.1. Zmiana organizacji i wielkości zatrudnienia w oddziałach szpitala, izbie przyjęć oraz bloku operacyjnym    81
4.2.2. Zmiana organizacji i wielkości zatrudnienia w transporcie medycznym i izbie przyjęć – połączenie komórek    86
4.2.3. Zmiana wielkości zatrudnienia w pracowni RTG    87
4.2.4. Zmiana wielkości zatrudnienia w laboratorium    89
4.2.5. Zmiana wielkości zatrudnienia w aptece szpitalnej    90
4.2.6. Zmiana wielkości zatrudnienia w sterylizatorni    91
4.2.7. Zmiana organizacji i wielkości zatrudnienia w zakresie utrzymania czystości    91
4.2.8. Zmiana wielkości zatrudnienia w administracji    92
4.2.9. Zmiana organizacji i wielkości zatrudnienia w dziale technicznym    94
4.2.10. Outsourcing usług pralniczych    94
4.2.11. Usługi żywienia    96
4.3. Restrukturyzacja zatrudnienia – podsumowanie    96
4.4. Analiza stanu zatrudnienia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym  w Y    98
4.5. Plan restrukturyzacja zatrudnienia    105

Zakończenie    108
Bibliografia    110
Spis tabel    112
Spis rysunków    113

image_pdf
Kategorie ZZL