Organizacyjno-finansowe aspekty funkcjonowania spółdzielni

108 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Ogólne zagadnienia polityki mieszkaniowej    5
1.1. Określenie głównych pojęć z zakresu polityki i gospodarki mieszkaniowej    5
1.2. Podmioty w polityce mieszkaniowej    15
1.3. Kierunki i środki oddziaływania podmiotów publicznych na gospodarkę mieszkaniową    18

Rozdział 2. Problem mieszkaniowy w Polsce    24
2.1. Istota i skala problemu    24
2.2. Geneza problemu    26
2.3. Potrzeby mieszkaniowe    29
2.4. Źródła finansowania budownictwa mieszkaniowego    38

Rozdział 3. Charakterystyka spółdzielni mieszkaniowych    46
3.1. Pojęcie spółdzielni    46
3.2. Związki spółdzielcze i Krajowy Samorząd Spółdzielczy    50
3.3. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej    52
3.3.1. Rodzaje członków spółdzielni    56
3.3.2. Wpisowe, udział i wkłady    58
3.4. Kompetencje organów spółdzielni    59
3.4.1. Walne zgromadzenie    60
3.4.2. Rada nadzorcza    63
3.4.3. Zarząd spółdzielni    64
3.4.4. Rady osiedla i komitety mieszkańców    66
3.5. Specyficzne zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowych    67
3.5.1. Przeznaczenie pożytków i przychodów    67
3.5.2. Niektóre zasady gospodarki spółdzielni mieszkaniowych    71
3.5.3. Fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej oraz fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej w spółdzielni mieszkaniowej    72

Rozdział 4. Relacje między członkiem a spółdzielnią mieszkaniową na przykładzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu    77
4.1. Opłaty i zmiany ich wysokości    77
4.1.1. Terminy wnoszenia opłat    77
4.1.2. Podwyższanie opłat przez Spółdzielnię Mieszkaniową    79
4.2. Obowiązki majątkowe członków i właścicieli lokalu    83
4.3. Finansowe aspekty funkcjonowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Targu    87
4.3.1. Analiza sytuacji majątkowej Spółdzielni    87
4.3.2. Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych    94

Zakończenie    103
Bibliografia    105
Spis tabel    108

image_pdf