Organizacyjne aspekty rozwoju rynku nieruchomości

44 strony, 20 pozycji w bibliografii

WSTĘP

Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i definicje

1.1. Wprowadzenie
1.2. Dynamika rynku nieruchomości w Ostrołęce.
1.3. organizacja i instytucje jako czynnik rynku nieruchomości.

Rozdział 2. Sprzedaż i przetwarzanie informacji o klientach a sprawność rynku.
2.1. Informatyzacja gospodarki
2.2. Wpływ posiadanych informacji na efektywność rynku
2.3. Informacja najcenniejszym dobrem na rynku

Rozdział 3. Dobry pośrednik a funkcjonowanie rynku nieruchomości w Ostrołęce.
3.1. Zbieranie i przetwarzanie informacji o lokalnym rynku
3.2. Sposoby wykorzystanie informacji w pracy pośrednika
3.3. Organizacja rynku przez pośrednika

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

image_pdf