Organizacja produkcji opakowań na przykładzie X

57 stron, 21 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Opakowania    4
1.1. Definicja i podział opakowań    4
1.2. Funkcje opakowań    8

Rozdział II. Tworzywa opakowaniowe    15
2.1. Rodzaje    15
2.2. Znakowanie opakowań    19

Rozdział III. Planowanie produkcji    23
3.1. Przygotowanie planów    23
3.2. Przygotowanie produkcji    25
3.3. Typy produkcji    28

Rozdział IV. Charakterystyka i analiza przedsiębiorstwa    30
4.1. Rynek opakowań z tektury falistej w Polsce    30
4.2. Nowe perspektywy producentów opakowań papierowych w Polsce i Europie    34
4.3. Charakterystyka przedsiębiorstwa Eko-pak    41
4.4. Proces produkcji    45
4.5. Ocena działalności menedżerów na podstawie wyników przedsiębiorstwa Eko-pak    50

Zakończenie    53
Bibliografia    55
Spis tabel i rysunków    57

image_pdf