Opodatkowanie instytucji kulturalnych

92 strony, 41 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1.  Pojęcie i zakres prawa podatkowego    5
1.1. Kryteria służące wyodrębnieniu prawa podatkowego    5
1.1.1. Kryterium przedmiotu    6
1.1.2. Kryterium podmiotu    8
1.1.3. Kryterium zasad wiodących    9
1.1.4. Kryterium metody regulacji    11
1.1.5. Kryterium funkcji regulacji    11
1.2. Obowiązek podatkowy i zobowiązania podatkowe    12
1.3. Powstawanie zobowiązań podatkowych    16
1.4. Źródła prawa podatkowego    19

Rozdział 2. Ogólna charakterystyka podatków    26
2.1. Istota podatków jako kategorii ekonomicznej    26
2.2. Formalnoprawne cechy podatków    32
2.3. Rodzaje podatków    36
2.4. Funkcje podatków    43

Rozdział 3. Tczewskie Centrum Kultury formą prowadzenia działalności kulturalnej    46
3.1.Powstanie i organizacja Tczewskiego Centrum Kultury    46
3.2. Struktura organizacyjna Tczewskiego Centrum Kultury    50
3.3. Produkt Tczewskiego Centrum Kultury    55

Rozdział 4. Różnice w opodatkowaniu przedsiębiorstw i instytucji kultury    74
4.1. Ulgi i zwolnienia    74
4.2.Analiza zysków osiąganych przez Tczewskie Centrum Kultury    80
4.3. Analiza bilansu Tczewskiego Centrum Kultury    83

ZAKOŃCZENIE    89
BIBLIOGRAFIA    91

image_pdf