Okresowe oceny pracowników teoria i praktyka na przykładzie firmy N

praca licencjacka / Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie 2002 rok

SPIS TREŚCI
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ I SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW 7
1.1. POJĘCIE I CEL OCENIANIA 7
1.2. SYSTEM OCEN PRACOWNIKÓW 9
1.3. ZASADY I KRYTERIA OCENIANIA 10
1.4. ETAPY PROCESU OCENIANIA 13
1.5. STOSOWANE METODY I TECHNIKI OCENY 14
1.5.1. METODY RELATYWNE 14
1.5.2. METODY ABSOLUTNE 16
1.6. DETERMINANTY SYSTEMU OCEN 21
1.7. BŁĘDY W PROCESIE OCENIANIA 25
1.8. ROZMOWA OCENIAJĄCA I PODSTAWOWE STYLE OCENIANIA 28
1.9. PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ WE WDRAŻANIU SYSTEMU OCEN
PRACOWNICZYCH 30
ROZDZIAŁ II CHARAKTERYSTYKA FIRMY N 33
2.1. OGÓLNA INFORMACJA O FIRMIE N 33
2.2. AKTY NORMATYWNE REGULUJĄCE ZASADY DZIAŁANIA N 34
2.3. ORGANIZACJA FIRMY N 35
2.4. STRUKTURA PRZYCHODÓW FIRMY N 36
2.5. FORMY I KIERUNKI POMOCY FINANSOWEJ 38
2.6. USYTUOWANIE FIRMY N NA RYNKU FINANSOWYM OCHRONY ŚRODOWISKA 41
2.7. KIERUNKI DZIAŁAŃ STRATEGICZNYCH FIRMY N 42
2.8. ANALIZA ZATRUDNIENIA 45
ROZDZIAŁ III SYSTEM OCEN PRACOWNICZYCH W FIRMIE N 50
3.1. ZAŁOŻENIA SYSTEMU OCEN 50
3.2. STOSOWANY SCHEMAT I ZASADY OCENIANIA 51
3.3. ZESTAW FORMULARZY OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW 53
3.4. WYPEŁNIENIE FORMULARZA OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA 54
3.5. WYNIKI I ANALIZA DANYCH Z 1999 ROKU 58
3.6. WYNIKI I ANALIZA DANYCH Z 2001 ROKU 61
PODSUMOWANIE 68
BIBLIOGRAFIA 72
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 74

image_pdf
Kategorie ZZL