Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem YXZ

Praca licencjacka 78 stron
Wyższa Szkoła Biznesu i Zarządzania

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
1.Pojęcie strategii
2.Podstawowe klasyfikacje strategii
3.Proces budowy strategii
4.Analiza techniczna
5.Metoda SWOT
6.Rodzaje strategii działalności firmy
6.1.Strategia defensywna
6.2.Strategia ofensywna
7.Wybór korzystnej strategii
7.1.Metody wyboru strategii
7.2.Metoda BCG
7.3. Metoda McKinseya i Ch.Hofera
7.4.Metoda ADL
7.5.Maciez cyklu życia produktu

ROZDZIAŁ II. DANE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ XYZ
1.Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
2.Charakterystyka firmy
3.Ogólna charakterystyka wyrobów i produktów oferowanych przez XYZ
4.Otoczenie rynkowe
5.Charakterystyka potencjału i ocena ważniejszych wyników

ROZDZIAŁ III. MODEL KONKURENCYJNOŚCI M. E. PORTERA
1.GroŹba nowych wejść
2. Rywalizacja między istniejącymi firmami – konkurencja w sektorze
3.Silna przewaga nabywców i dostawców

ROZDZIAŁ IV. METODY WYBORU KORZYSTNEJ STRATEGII DLA XYZ
1.Metoda BCG
2. Metoda McKinseya i Ch.Hofera
3. Metoda ADL
4. Macierz cyklu życia produktu
5.Zastosowanie strategii w firmie

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz rysunków i schematów

image_pdf