Ocena strategii zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie TP S.A.

Praca Licencjacka – str. 80
Akademia Ekonomiczna

Wstęp

ROZDZIAŁ I. STRATEGIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

1.Pojęcie strategii
2.Podstawowe klasyfikacje strategii
3.Proces budowy strategii
4.Analiza techniczna
5.Metoda SWOT
6.Rodzaje strategii działalności firmy:
6.1.Strategia defensywna
6.2.Strategia ofensywna
7.Wybór korzystnej strategii:
7.1.Metody wyboru strategii
7.2.Metoda BCG
7.3. Metoda McKinseya i Ch.Hofera
7.4.Metoda ADL
7.5.Maciez cyklu życia produktu

ROZDZIAŁ II. DANE O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ TP S.A

1.Ogólne informacje o podmiocie gospodarczym
2.Charakterystyka firmy
3.Ogólna charakterystyka wyrobów i produktów oferowanych przez TP S.A
4.Otoczenie rynkowe
5.Charakterystyka potencjału i ocena ważniejszych wyników

ROZDZIAŁ III. MODEL KONKURENCYJNOŚCI M. E. PORTERA

1.GroŹba nowych wejść
2.Rywalizacja między istniejącymi firmami – konkurencja w sektorze
3.Silna przewaga nabywców i dostawców

ROZDZIAŁ IV. METODY WYBORU KORZYSTNEJ STRATEGII DLA TP S.A

1.Metoda BCG
2.Metoda McKinseya i Ch.Hofera
3.Metoda ADL
4.Macierz cyklu życia produktu
5.Zastosowanie strategii w firmie

Podsumowanie i wnioski końcowe
Bibliografia
Wykaz rysunków i schematów

image_pdf