Obsługa bankowa klienta instytucjonalnego

92 pozycje w bibliografii, 45 pozycji w bibliografii

Wstęp

ROZDZIAŁ I.  PRZEDSIĘBIORSTWA W POLSCE I ICH RODZAJE    3
1.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw    3
1.2. Pojęcie klient instytucjonalny    11
1.3. Podstawa prawna działalności gospodarczej    14
1.4. Małe i średnie przedsiębiorstwa    18
1.5. Kryteria wyboru banku przez przedsiębiorstwo    21

ROZDZIAŁ II.  OBSŁUGA BANKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA    28
2.1. Umowa, otwieranie i prowadzenie rachunku bankowego    28
2.2. Rachunki podstawowe i pomocnicze    31
2.3. Rozliczenia bezgotówkowe    37
2.4. Rozliczenia gotówkowe    44
2.5. Rachunki lokat terminowych    48

ROZDZIAŁ III.  ANALIZA NA PRZYKŁADZIE RACHUNKÓW TRZECH PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2001-2002    52
3.1. Umowa rachunku bankowego    52
3.2. Koszty obsługi bankowej dla przedsiębiorstwa    57
3.3. Koszty dla banku obsługi klienta instytucjonalnego    60
3.4. Jakość obsługi klienta w banku    66

ROZDZIAŁ IV.  INNE USŁUGI I PRODUKTY FUNKCJONUJĄCE WRAZ Z RACHUNKIEM BANKOWYM    71
4.1. Usługi na telefon    72
4.2. Home banking    76
4.3. Debet w rachunku    78
4.4. Konto osobiste    80

Podsumowanie    85
Bibliografia    88
Załączniki    91

image_pdf