Obraz Islamu i terrorystów w twórczości Oriany Fallaci

Tematem pracy jest obraz Islamu i terrorystów twórczość Oriany Fallaci. Praca składa się z pięciu rozdziałów.

Spis treści 4
Streszczenie 5
Wstęp 7
Rozdział I Historia Oriany Fallaci 9
1. Oriana Fallaci – biografia i najważniejsze fakty z życia 9
2. Proces Fallaci 14
Rozdział  II. Analiza pozycji literaturowej – „Wściekłość i duma” 17
1. „Moja mała książeczka”  analiza treści pozycji pod kątem etyczno moralnym 18
2. Sprzeczność między Światem Islamu a Światem Zachodu – zagrożenia jakie niesie dżihad 19
3. Arogancja „Politycznie Poprawnych” 20
Rozdział III „Siła rozumu” 22
1. Przesłanki Mistrza Cecco i  jego wpływ na twórczość Oriany Fallaci 23
2. Analiza porównawcza pożaru w Troji a Europą zwaną Eurabią, kolonią Islamu 24
3. Oriana jako chrześcijanka- ateistka. 25
Rozdział IV Wywiad z sobą samą. Apokalipsa – analiza treści pozycji 27
1. Rak moralny i intelektualny Zachodu 28
2. Obraz zaciekłości Islamskiego terroryzmu 29
3. Wojna cywilizacji 30
4. Apokalipsa Jana Ewangelisty- alegorią bezduszności islamu 31
Rozdział V Związki Oriany Fallaci z Polską 34
1. Polskie korzenie Oriany Fallaci. 34
2. Analiza wypowiedzi Wałęsy o Orianie Fallaci 35
3. Analiza wypowiedzi znanych polskich osobistości życia publicznego o Orianie Fallaci 36
Zakończenie 38
Bibliografia 40

image_pdf