Nowoczesny bank – stare a nowe usługi bankowe

Praca magisterska, liczy 90 stron.

Wstęp
Rozdział 1. Przegląd podstawowych usług bankowych
1.1. Definicje banku.
1.2. Rola banku.
1.3. Rodzaje bankow.
1.4. Czynności bankowe.
1.5. Definicja kredytu.
1.6. Rodzaje kredytow.
Rozdział 2. Marketing bankowy.
Rozdział 3. Bankowa oferta usług na wybranych przykładach
Rozdział 4. Rozwój usług bankowych na wybranych przykładach.
4.1. Bank na telefon
4.2. Bank dostępny
4.3. Bank dla ludzi
4.4. Zestawienie ofert banków z czasów ich wchodzenia na rynek.
Rozdział 5. Bank XXI wieku.
5.1. Wprowadzanie produktów na rynek.
5.2. Sposoby budowania lojalności klientów.
5.2.1. Budowa wizerunku banku i kreowanie zaufania poprzez kontakty z pracownikami.
5.2.2. Sprzedaż osobista. Sposoby sprzedaży, obsługi klienta, jakość obsługi potencjalnego klienta.
5.2.3. Wystrój placówek.
5.3. Bank internetowy.
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf