Mrożek – uniwersalna problematyka ukryta pod maską groteski

Sławomir Mrożek – uniwersalna problematyka ukryta pod maską błazeńskiej groteski

Wstęp
1. Teoria groteski 6.
1.1. Groteska według Mrożka 9.
1.2. Bohaterowie groteski 13.
1.3. Język groteski 16.
2. Od śmieszności świata do jego tragizmu 17.
2.1. Parodia rzeczywistości 19.
2.2. Komizm stereotypów i zachowań ludzkich 23.
2.3. Proroczy tragikomizm 32.
3. Narracja a narrator 36.
3.1. Monolog jako forma wypowiedzi w utworach Mrożka 37.
3.2. Norma a fakt 40.
3.3. Czym są prozy Mrożka? 42.
Podsumowanie 44.
Aneks 47.
1. Biografia Sławomira Mrożka 47.
Bibliografia 50.
1. Bibliografia podmiotowa 50.
2. Bibliografia przedmiotowa 51.
3. Bibliografia teoretyczna 54.

image_pdf