Możliwości e-commerce na przykładzie JMC Sp. z o.o. – sklep Soraya

66 stron, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I.  SKLEPY INTERNETOWE – DZIAŁALNOŚĆ I MARKETING    3
1.1. Zasada działania i charakterystyka sklepów internetowych    3
1.2. Elektroniczny koszyk na zakupy    9
1.3. Metody wykorzystywane przy reklamie internetowej    15

Rozdział II. BARIERY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBORCÓW Z SEKTORA MSP    23
2.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    23
2.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    31
2.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    36

Rozdział III. BARIERY, ZAGROŻENIA I MOŻLIWOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM E-COMMERCE PRZEZ PRZEDSIĘBORCÓW Z SEKTORA MSP    44
3.1. Sklepy wirtualne na świecie i w Polsce    44
3.2. Zagrożenia i zalety wirtualnych transakcji    47
3.3. Bariery i możliwości wdrożenia e-commerce    49

Rozdział IV. ROZWIĄZANIA DLA FIRM Z SEKTORA MSP PROPONOWANE PRZEZ JMC Sp. z o.o. – SKLEP SORAYA    54
4.1. Informacja o projekcie sklepu    54
4.2. Badanie internautów    56

Zakończenie    63
Bibliografia    64
Spis tabel i wykresów    66

image_pdf