Motywy wyboru zawodu fryzjer

70 stron, 27 pozycji w bibliografii

Streszczenie

1. Zagadnienia teoretyczne.
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi – definicje użyte w pracy.
1.1.1. Historia zarządzania zasobami ludzkimi i jej wybrani twórcy.
1.1.2. Istota zarządzania zasobami ludzkimi, czyli potrzeby pracowników.
1.1.3. Dobór pracowników.
1.1.4. Rozwój personelu.

1.2. Fryzjerstwo jako jeden z najstarszych zawodów świata.
1.2.1. Historia i ewolucja rzemiosła.
1.2.2. Wyznaczniki rozwoju sztuki fryzjerskiej.
1.2.3. Znaczenie i cele współczesnego fryzjerstwa.
1.2.4. Organizacje branżowe i ich wpływ na rozwój zawodowy.

1.3. Prawne uwarunkowania pracy w rzemiośle.

1.4. Motywacja w pracy.
1.4.1. Wybrane teorie motywacji.
1.4.1. Zastosowanie jednej z teorii motywacji w pracy fryzjera.

2. Założenia badawcze.
2.1. Teren badań (firma).
2.2. Cel badań.
2.3. Problem badawczy.
2.4. Hipoteza badawcza.
2.5. Wybrane metody i techniki badań.
2.6. Osoby badane.

3. Motywy w świetle badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków
Aneks

image_pdf
Kategorie ZZL