Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie np. Tesco

82 strony, 31 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. System potrzeb i motywacji człowieka w procesie pracy – uzasadnienie podstaw motywacji    5
1.1. Pojęcie motywacji w zarządzaniu    5
1.2. Hierarchia potrzeb Maslowa    16
1.3. Dwuczynnikowa teoria Herzberga    18
1.4. Teoria potrzeby uzyskiwania osiągnięć McClellanda    20
1.5. Teoria oczekiwań    22
1.6. Teorie motywacji skoncentrowane na zadaniu    28

Rozdział 2. Narzędzia i środki motywacji    32
2.1. Czynniki pobudzania motywacji    32
2.1.1. Środki przymusu administracyjnego    35
2.1.2. Środki zachęty    36
2.1.3. Środki perswazji    40
2.2. Instrumenty motywacji pracowników    41
2.2.1. Materialne systemy motywowania    42
2.2.2. Niematerialne systemy wynagradzania.    44

Rozdział 3. Motywowanie pracowników w TESCO Polska    49
3.1. Charakterystyka TESCO Polska    49
3.1.1. Rozwój działalności badanej organizacji    49
3.1.2. Rodzaje szkoleń stosowane w TESCO Polska.    51
3.2. Hipotezy badawcze    52
3.3. Opis metody badawczej    54
3.2.1. Kwestionariusz    54
3.4. Sposoby przeprowadzenia badań    58
3.5. Charakterystyka próbki badawczej    58
3.6. Omówienie wyników badań    61

Zakończenie    76
Bibliografia    78
Spis tabel i rysunków    81
Aneks – Ankieta 82

image_pdf
Kategorie ZZL