Motywacje w wyborze windsurfingu z gamy sportów ekstremalnych

praca magisterska – 94 strony, ankieta, 44 pozycje w bibliografii

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. MOTYWACJA A SPORTY EKSTREMALNE 4
1.1. Pojęcia motywacji i motywu 4
1.2. Istota sportów ekstremalnych 9
1.3. Rodzaje sportów ekstremalnych 12
1.4. Motywy uprawiania sportów ekstremalnych 26

ROZDZIAŁ II. WINDSURFING- CHARAKTERYSTYKA SPORTU 30
2.1. Technika w windsurfingu 30
2.2. Teoria żeglowania 36
2.3. Sprzęt 41
2.4. Zagrożenia wynikające z uprawiania windsurfingu 47

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 49
3.1. Przedmiot i cel badań 49
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.3. Metody i techniki badań 57
3.4. Teren i organizacja badań 64
3.5. Charakterystyka próby badawczej 67

ROZDZIAŁ IV. MOTYWY WYBORU WINDSURFINGU SPOŚRÓD INNYCH SPORTÓW EKSTREMALNYCH W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 70
4.1. Analiza i interpretacja wyników badań 70
4.2. Wnioski 80

ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS WYKRESÓW 89
SPIS ZDJĘĆ 90
SPIS RYSUNKÓW 91
ANEKS 92

image_pdf