Motywacja jako ważna funkcja zarządzania

praca licencjacka – 70 stron, 43 pozycje bibliograficzne

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. WYBRANE ASPEKTY TEORII ZARZĄDZANIA 4
1.1. Pojęcie zarządzania 4
1.2. Ewolucja teorii zarządzania 7
1.3. Funkcje zarządzania 11

ROZDZIAŁ II. MOTYWACJA PRACOWNIKA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 19
2.1. Istota motywacji 19
2.2. Wybrane koncepcje i modele motywacji 23
2.2.1. Teorie treści 23
2.2.2. Teorie procesu 29
2.2.3. Teoria wzmocnienia 31
2.3. Płaca jako główny instrument oddziaływania 34
2.4. Pozapłacowe środki motywacyjne 41

ROZDZIAŁ III. FUNKCJA MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE X SA 48
3.1. Charakterystyka firmy X SA 48
3.2. System motywacyjny w firmie X SA 50
3.3. Ocena realizacji celu pracy 56

ZAKOŃCZENIE. 64
BIBLIOGRAFIA. 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW. 69

image_pdf
Kategorie ZZL