Motywacja do pracy – analiza zagadnienia

praca licencjacka 69 stron
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA. INSTYTUT ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

SPIS TREŚCI

Wstęp 4
I Potrzeby, motywacja praca 6
1.1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 6
1.2. Motywacja do pracy 8
1.3. Znaczenie motywacji 10
II Ewolucja procesu motywacji 12
2.1. Model tradycyjny 12
2.1.1. Koncepcja Taylora 12
2.2. Model „Human relations” 15
2.3. Model zasobów ludzkich 17
III Psychologiczne aspekty motywowania 20
3.1. Podejście behawioralne 20
3.1.1. Motywacyjne znaczenie nagród i kar 22
3.1.2. Model oczekiwanej wartości Vrooma 25
3.2. Podejście psychodynamiczne 27
3.2.1. Piramida potrzeb Maslowa 28
3.2.2. Model motywacji Richardsa i Greenlawa 31
3.2.3. Dwuczynnikowa teoria Herzberga 33
3.3. Podejście poznawcze 35
3.3.1. Rola informacji w procesie motywowania 36
IV Socjologiczne aspekty motywowania 38
4.1. Czynniki finansowe 38
4.1.1. Wynagradzanie 39
4.1.2. Premie 42
4.1.3. Nagrody finansowe 46
4.1.4. Dodatki – świadczenia materialne 48
4.2. Czynniki pozafinansowe 51
4.2.1. Szkolenia 52
4.2.2. Awanse 55
4.2.3. Świadczenia zabezpieczające 56
4.2.4. Ocena pracowników 58
4.2.5. Zadowolenie z pracy 60
V Jak motywować na co dzień 61
VI Podsumowanie zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel i rysunków 69

image_pdf
Kategorie ZZL