Mobbing przykładem zachowań patologicznych w organizacji

Analiza mobbingu jako jednego z zachowań patologicznych w organizacji. 115 stron. Obrona 2012. Ocena pracy: 5

Wstęp

Rozdział 1
ZJAWISKA PATOLOGICZNE W ZAKŁADZIE PRACY
1.1 Pojęcie, rodzaje, przyczyny patologii
1.2 Zachowania nieetyczne w organizacji
1.3 Sposoby przeciwdziałania

Rozdział 2
MOBBING PRZYKŁADEM ZACHOWAŃ PATOLOGICZNYCH
2.1 Pojęcie mobbingu
2.2 Przyczyny mobbingu
2.3 Rodzaje i fazy mobbingu
2.4 Mobbing jako specyficzny rodzaj konfliktu
2.5 Charakterystyka uczestników
2.5.1 Ofiary mobbingu
2.5.2 Sprawcy mobbingu
2.6 Skutki mobbingu
2.7 Przeciwdziałanie

Rozdział 3
PRAWNE REGULACJE MOBBINGU
3.1 Regulacje prawne w Polsce
3.2 Regulacje prawne w Europie

Rozdział 4
ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA MOBBINGU

Podsumowanie

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Spis stron internetowych

Aneks

image_pdf