Mobbing. Patologia zarządzania personelem

Praca z Administracji Publicznej „Mobbing. Patologia zarządzania personelem.”

WSTĘP 3
1.DEFINICJA MOBBINGU. 4
2. CECHY MOBBINGU 6
3. PRZYCZYNY MOBBINGU 9
4. PORTRET MOBBERA. 11
4.1.Rodzaje autokraty: 12
4.2.Cechy mobbera: 13
5. FAZY MOBBINGU W ZAKŁADZIE PRACY 19
6. WYKRYCIE MOBBINGU W PRACY. 22
6.1. Obserwacja 22
6.2. Dbanie o przejrzystość 22
6.3. Otwarta struktura 23
6.4. Bez tuszowania 23
6.5. Dbanie o relacje w zespole 23
6.6. Być życzliwym 24
7. STAN PODATNOŚCI NA MOBBING 25
8. PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI 30
9. MOBBING A POLSKIE PRAWO PRACY. 33
10. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY. 35
11.ROSZCZENIA OFIAR MOBBINGU. 38
11.1. ROSZCZENIA WZGLĘDEM PRACODAWCY. 38
11.2. ROSZCZENIA WZGLĘDEM WSPÓŁPRACOWNIKÓW. 40
11.3. DOCHODZENIE ROSZCZEŃ PRZED SĄDEM. 40
ZAKOŃCZENIE 43
BIBLIOGRAFIA 44
AKTY PRAWNE 44
WYROKI SĄDÓW 44

image_pdf