Miejsce promocji w systemie komunikacji przedsiębiorstwa

magisterska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI
WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNE

WSTĘP

I. ISTOTA KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Z OTOCZENIEM – INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI Z OTOCZENIEM
1.1. Pojęcie otoczenia, główne elementy otoczenia rynkowego s.6
1.2. Komunikowanie się przedsiębiorstwa z grupami jego otoczenia. Public relations jedna z form komunikacji s.19
1.3. Internet – geneza, kto zarządza Internetem, jaki ma zasięg?
Markretingi w internecie s.38

II. PROCESU KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA
Z OTOCZENIEM.
PROMOCJA MIX JAKO ŚRODEK KOMUNIKACJI
Z OTOCZENIEM
2.1. Instrumenty komunikacji przedsiębiorstwa.
Komunikacja promotion mix s.49
2.2. Globalizacja i efektywność komunikacji.
Integracja komunikacji marketingowej s.62
2.3. Proces komunikacji, strategia push i pull s.66

III. MARKETING EVENTS JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI
I PROMOCJI FIRMY. REGUŁA PARETO.
3.1. Istota marketingu events i jego innowacyjny charakterakter s.77
3.2. Zadowolenie klienta i cechy charakterystyczne w marketingu events s.85
3.3. Kategorie marketing events s.88
3.4. Reguła Pareto s.91

PODSUMOWANIE s.96

BIBLIOGRAFIA s.97

SPIS TABEL I RYSUNKÓW s.99

image_pdf