Miejsce pracy a dobór pracownika i jego aktywizacja

99 stron, 32 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

I. Zatrudnianie i aktywizowanie ludzi jako podstawowe zadania w sferze personalnej przedsiębiorstwa    6
1.1. Proces zarządzania personelem i uwarunkowania jego przebiegu    6
1.2. Miejsce pracy i opis stanowiska – ich znaczenie w procesie doboru pracowników    11
1.3. Tradycyjny i wzbogacony model zatrudniania    17
1.4. Formy zatrudniania pracowników i ich zróżnicowanie    19
1.4.1. Umowa o pracę    21
1.4.2. Umowy cywilno – prawne    25
1.4.3. Samozatrudnienie jako alternatywa dla pracownika    29
1.4.4. Kontrakt menedżerski jako umowa o zatrudnienie    31
1.4.5. Outsourcing – jego zalety i wady    33
1.5. Aktywizowanie pracowników – środki i sposoby    36
1.5.1. Istota aktywizacji pracowników    36
1.5.2. Narzędzia motywowania i ich wykorzystanie w procesie aktywizacji pracowników    39
1.6. Sposoby rekrutacji i selekcji pracowników    45

II. Wewnętrzne i zewnętrzne okoliczności funkcjonowania Firmy Handlowej „M and M” Sp. z o.o.    56
2.1. Przedmiot i cele działania Firmy Handlowej „M and M”    56
2.2. Pozycja firmy na rynku    62
2.3. Struktura organizacyjna Firmy Handlowej „M and M”    64
2.4. Poziom i struktura zatrudnienia w F.H „M and M” oraz zmiany w tym zakresie    69

III. Przebieg procesu zatrudnienia i stymulowania pracowników w kontekście potrzeb typowych miejsc pracy w F. H. „M and M” Sp. z o.o.    76
3.1. Prezentacja miejsca pracy kierownika ds. sprzedaży detalicznej oraz sprzedawcy    76
3.2. Realizacja procesu doboru pracowników na stanowisko kierownika ds. sprzedaży oraz sprzedawcy    77
3.3. Kształtowanie form zatrudnienia w F. H. „M and M” Sp. z o.o.    86
3.4. Doskonalenie sposobu aktywizowania pracowników F. H. „M and M”    89

Zakończenie    93
Spis literatury    96
Tabele i rysunki    99

image_pdf
Kategorie ZZL