Miejsce i rola reklamy prasowej

77 stron, 67 pozycji w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział 1. Rynek prasy i jego determinanty    4
1.1. Prasa i rynek prasowy    4
1.2. Czynniki kształtujące rynek prasy    15
1.3. Historia reklamy prasowej    26

Rozdział 2. Miejsce reklamy prasowej w reklamie    32
2.1. Funkcje i zadania reklamy prasowej    32
2.2. Struktura ogłoszenia prasowego    36
2.3. Specyfika tekstu reklamowego    45

Rozdział 3. Analiza reklam prasowych na wybranych przykładach    51
3.1. Reklama w dziennikach    51
3.2. Reklama w czasopismach    57
3.3. Reklama w internetowych wydaniach gazet i czasopism    64

Zakończenie    72
Bibliografia    74

image_pdf