Miejsce dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa XXX Sp. zo.o.

Praca licencjacka obroniona w 2002 roku w Katowicach na Akademii Ekonomicznej na ocenę bardzo dobrą.

Spis treści
I. Wstęp 1
II. Rozdział I
1. Istota dystrybucji 3
1.1 Charakter i wielkość rynków 6
1.1.1 Rynek przemysłowy 8
1.1.2 Rynek dystrybutorów 8
2. Struktura i organizacja kanału 9
2.1 Funkcje i rodzaje kanałów dystrybucji 11
2.2 Pośrednicy w kanałach dystrybucji 16
2.2.1 Istota i znaczenie sprzedaży hurtowej 18
2.3 Projektowanie i wybór kanałów dystrybucji 25
3. Dystrybucja w koncepcji obsługi klienta 26
III. Rozdział II
1. Logistyka dystrybucji 30
1.1 Zakres systemu logistycznego przedsiębiorstwa 30
1.2 System dystrybucji 32
1.3 Dystrybucja jako ważne pole walki konkurencyjnej 39
1.3.1 Strategie logistyczne w dystrybucji 41
2. ERP 43
2.1 Zintegrowane łańcuchy logistyczne 44
2.2 Efektywna obsługa konsumenta- ECR 48
3. Współpraca w dziale sprzedaży 54
IV. Rozdział III
1. Charakterystyka Przedsiębiorstwa 57
2. Charakterystyka rynku zbytu i kanałów dystrybucji 59
2.1 Założenia współpracy a dystrybucja produktów 62
3. Współpraca z siecią dealerską 70
3.1 Analiza umów 72
3.2 Organizacja dostaw w sieci 73
3.3 Zasady pozyskiwania nowych dealerów 74
3.4 Zasady aktywizowania istniejących dealerów 78
V. Zakończenie 81
VI. Załączniki 83
VII. Bibliografia 102
VIII. Spis tabel 104
IX. Spis rysunków 105
X. Spis załączników 106

image_pdf