Metody zarządzania konfliktem w organizacji

71 stron, 21 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

Rozdział 1. Interakcje międzyosobowe w miejscu pracy    5
1.1. Człowiek w relacji z innymi    5
1.2. Komunikowanie interpersonalne    12
1.3. Zachowanie uczestników konfliktu    21

Rozdział 2. Charakterystyka konfliktu w zakładzie pracy    33
1.1. Pojęcie konfliktu    33
1.2. Źródła konfliktów w organizacji    34
1.3. Rodzaje konfliktów w organizacji    36

Rozdział 3. Metody kierowania konfliktem (metody stymulowania, ograniczania i rozwiązywania konfliktu)    42
3.1. Style kierowania konfliktem w organizacji    42
3.2. Tradycyjne metody rozwiązywania konfliktów    47
3.3. Nowoczesne metody kierowania konfliktem w organizacji    49
3.4. Praktyczne metody sterowania konfliktem.    56
3.5. Funkcjonalne i dysfunkcjonalne konsekwencje konfliktów w organizacji    63

ZAKOŃCZENIE    67
BIBLIOGRAFIA    69
WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW    71

image_pdf
Kategorie ZZL