Metody hamowania silników elektrycznych

praca inżynierska, PWSZ Piła

1. Cel i zakres pracy
2. Wprowadzenie
2.1. Klasyfikacja silników ze względu na zasadę działania
2.2. Modele matematyczne i charakterystyki mechaniczne silników
2.2.1. Silniki indukcyjne
2.2.2. Silniki prądu stałego
2.2.3. Silniki synchroniczne i krokowe
3. Charakterystyki maszyn roboczych
3.1. Charakterystyki statyczne
3.2. Moment oporowy pasywny i moment aktywny
4. Regulacja prędkości obrotowej
3.1. Metody regulacji prędkości silników prądu stałego
3.2. Regulacja prędkości obrotowej silników indukcyjnych i synchronicznych
5. Metody hamowania silników prądu stałego
5.1. Hamowanie dynamiczne
5.2. Hamowanie przeciwprądowe
5.3. Hamowanie odzyskowe
5.4. Hamowanie silników szeregowych i szeregowo- bocznikowych
5.5. Przykłady liczbowe
6. Hamowanie silników indukcyjnych
6.1. Hamowanie przez zmianę kierunku wirowania pola
6.2. Hamowanie dynamiczne prądem stałym i prądem przemiennym
6.3. Hamowanie przez niesymetrię zasilania
6.4. Hamowanie generatorowe
6.5. Przykłady liczbowe
7. Układy zasilające i regulacyjne
8. Oprogramowanie do wizualizacji procesu hamowania silników
8.1. Opis oprogramowania (ukazuje się spis treści- po „kliknięciu” na właściwą pozycję ukazują się dalsze spisy i zestawienia a w końcu rysunki, etc.,- zawarte wcześniej w tekście pracy)
8.2. Przykładowe wizualizacje (mile widziane przykłady, może nawet częściowo animowane, ilustrujące proces hamowania poprzez zmiany położenia punktu pracy na charakterystykach mechanicznych (tj. na płaszczyźnie współrzędnych „moment- obroty”))
9. Podsumowanie.

(nie dołączam części wizualizacyjnej)

image_pdf