Metoda kalkulacji oraz metody określania kosztów infrastruktury transportu kolejowego w fazie inwestycyjnej, modernizacyjnej i eksploatacyjnej wg zasad stosowanych w UE

Praca z Zakładu Analiz Finansowo-Ekonomicznych, Warszawa, 62 strony.

WPROWADZENIE

1. ANALIZA I OCENA PORÓWNAWCZA METOD I NARZĘDZI OKREŚLANIA KOSZTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ
1.1 Określenie metod i systemów ewidencji kosztów infrastruktury oraz rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego w Polsce, kompatybilnych z rozwiązaniami stosowanymi w UE
1.1.1 Obowiązujące Dyrektywy i Rozporządzenia Unii Europejskiej związane z infrastrukturą kolejową
1.1.2 Dostosowanie polskich przepisów prawnych w zakresie infrastruktury do obowiązujących w Unii Europejskiej
1.1.3 Przekształcenia struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa PKP
1.1.4 System ewidencji i rozliczania kosztów infrastruktury transportu kolejowego stosowany w Polsce
1.2 Określenie zakresu informacji i danych niezbędnych do oszacowania wielkości i struktury kosztów infrastruktury transportu kolejowego w Polsce oraz metod ich pozyskiwania i przetwarzania

2. OKREŚLENIE UJEDNOLICONYCH METOD KALKULACJI KOSZTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU KOLEJOWEGO, ZGODNIE Z ZASADAMI STOSOWANYMI W UE
2.1 Koszty dróg kolejowych
2.2 Koszty automatyki i telekomunikacji
2.3 Koszty energetyki
Nazwa pozycji kosztów
2.4 Koszty kierowania, obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
2.5 Koszty inwestycji

3. OSZACOWANIE KOSZTÓW PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE

4. ZAŁOŻENIA ANALIZY EKONOMICZNEJ KOSZTÓW SEKTORA INFRASTRUKTURY

PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

image_pdf