Menedżer współczesny w organizacji na przykładzie PTC Sp. z o.o.

67 stron, 23 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział 1. Model menedżera i jego rola w organizacji    6
1.1. Ewolucja pojęcia – menedżer    6
1.2. Rodzaje menedżerów.    10
1.3. Funkcje menedżerów    17
1.4. Role menedżerów.    20
1.5. Cechy i umiejętności menedżerów    23

Rozdział 2. Przedsiębiorstwo Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. jako obiekt badań    25
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa PTC Era GSM.    25
2.2. Charakterystyka klientów sieci.    29

Rozdział 3. Miejsce menedżera w przedsiębiorstwie Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.    34
3.1. Metodologia badań własnych    34
3.2. Omówienie wyników badań.    39

Zakończenie    61
Bibliografia    62
Aneks. Ankieta    64

image_pdf
Kategorie ZZL